A A A

14.02.2018 - Strażacy na spotkaniu informacyjno-szkoleniowym dla rolników

W dniu 14 lutego 2018 roku, w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Centrum Wystawowo-Szkoleniowym Sielinko odbyło się spotkanie informacyjno szkoleniowe z rolnikami pod hasłem „WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI”, zorganizowane pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego. Celem spotkań organizowanych na terenie województwa wielkopolskiego było przybliżenie wiedzy na tematy najbardziej aktualne w dzisiejszym rolnictwie. W programie szkolenia znalazła się jak ważna problematyka bezpieczeństwa pożarowego na obszarach wiejskich. W tym zakresie w rolę prelegentów wcielili się mł. bryg. Krzysztof Wojtaszewski – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Tomyślu oraz asp. sztab Andrzej Łaciński – Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej. Podczas spotkania, w ramach realizacji zadań związanych z kampanią „Kręci mnie bezpieczeństwo”,  prowadzonej pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, nowotomyscy strażacy omówili zagadnienia prewencyjne istotne dla bezpieczeństwa pożarowego gospodarstw rolnych. Prelekcja poparta została interesującą prezentacją multimedialną obrazującą omawianą problematykę. W ramach swoich kompetencji zreferowane zostały następujące zagadnienia: obszary działań ratowniczych realizowanych przez straż pożarną, dane statystyczne dotyczące interwencji w gospodarstwach rolnych, najczęstsze przyczyny powstawania pożarów i miejscowych zagrożeń. Omówione zostały również zagadnienia związane z szeroko pojętą profilaktyką przeciwpożarową w rolnictwie. W trakcie spotkania z rolnikami nie zabrakło tematu dotyczącego tlenku węgla i zagrożenia jakie może wystąpić z tytułu jego obecności. Strażacy zaprezentowali czujki czadu i omówili zasady ich użytkowania jako alternatywną formę zabezpieczenia własnych mieszkań przed śmiercionośnym czadem. Prelekcję z zainteresowaniem wysłuchała około 100 osobowa grupa rolników i już możemy stwierdzić, że warto organizować tego typu prewencyjne spotkania, w celu podniesienia wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.