A A A

14.04.2016 - Gaszenie lasu i pożarów wewnętrznych głównymi tematami ćwiczeń

W czwartek, 14 kwietnia 2016r., w miejscowości Węgielnia, zostały przeprowadzone ćwiczenia taktyczno bojowe dla strażaków z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Nowym Tomyślu oraz wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Miedzichowo. Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie taktyki gaszenia pożarów leśnych oraz pożarów wewnętrznych. Scenariusz ćwiczeń przewidywał pożar w 60 letnim lesie sosnowym, który w wyniku szybkiego rozprzestrzeniania się, objął swym zasięgiem znaczna powierzchnię oraz jeden z budynków mieszkalnych. Do zadań ćwiczących strażaków należało odnalezienie miejsca pożaru w głębi lasu, przystąpienie do działań gaśniczych w natarciu i obronie kompleksu leśnego i zabudowań, wykonaniu punktów czerpania wody na rzece Czarna Woda i dostarczeniu jej do miejsca prowadzonych działań gaśniczych. Drugą część ćwiczeń poświęcona była doskonaleniu  działań gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych. Każdy ćwiczący zastęp miał za zadanie przeprowadzenie skutecznych działań gaśniczych podczas rozwiniętego pożaru wewnętrznego, ewakuowania osoby poszkodowanej, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz przeprowadzeniu oddymienia z wykorzystaniem wentylatorów. Ćwiczenia zostały przeprowadzone pod nadzorem Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu  st. kpt. Jarosława Zamelczyka, a ich przebieg obserwował Wójt Gminy Miedzichowo Pan Stanisław Piechota oraz pracownik urzędu Pan Zbigniew Oses. Oprócz strażaków z JRG Nowy Tomyśl rzemiosło pożarnicze doskonalili strażacy z OSP Bolewice, OSP Miedzichowo, OSP Grudna i OSP Jabłonka Stara. Podsumowanie ćwiczeń odbyło się w siedzibie jednostki OSP Grudna, po czym wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na zasłużony poczęstunek.