A A A

14.05.2013 - Strażacy w komorze dymowej.

Grupa 23 strażaków z jednostki OSP Bukowiec i OSP Boruja Kościelna w dniu 14 maja 2013r. wzięła udział w ciekawych zajęciach szkoleniowych na terenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 6 w Poznaniu. Tam zlokalizowana jest specjalistyczna komora dymowa przystosowana do ćwiczeń przez strażaków, w warunkach pożarowo zbliżonych do autentycznych. Strażacy wyposażeni w powietrzne aparaty izolacyjno oddechowe podczas takiego szkolenia musieli pokonać w ciemnościach zadymiony labirynt, na trasie którego znajdowały się różnorodne przeszkody. W trakcie pokonywania trasy komory włączane były dodatkowo efekty świetlne i dźwiękowe. Pokonując labirynt komory poruszali się parami, a czas zaliczenia tego ćwiczenia średnio wyniósł około 7 minut. Wszyscy uczestnicy zajęć pomimo niewielkiego stresu ćwiczenie zaliczyli z wynikiem pozytywnym i nikt nie żałował wylanego potu. Podczas pobytu w JRG Nr 6 nadarzyła się okazja do zwiedzenia całej jednostki i zapoznania się z jej wyposażeniem, a w szczególności w zakresie działań chemiczno ekologicznych. Była to pierwsza grupa strażaków ochotników z gminy Nowy Tomyśl, która zaliczyła ćwiczenia w komorze dymowej w jednostce na poznańskich Krzesinach.