A A A

14.05.2016 - Powiatowe Obchody Dnia Strażaka

Gospodarzem tegorocznych obchodów Powiatowego Dnia Strażaka była gmina Lwówek. Sobotnie uroczystości rozpoczęto o godzinie 14:00 Mszą Świętą w kościele parafialnym we Lwówku, którą w intencji wszystkich strażaków odprawił Kapelan Pożarnictwa ks. Sławomir Grośty. Po wyjściu z kościoła uformowana kolumna strażaków w obecności orkiestry dętej, pocztów sztandarowych i asyście pojazdów pożarniczych przemaszerowała na Lwówecki Rynek. Tam odbył się uroczysty apel, podczas którego zasłużonym strażakom z PSP i OSP wręczono awanse w stopniach i odznaczenia. W uroczystości udział wzięło wielu zaproszonych gości:


- mł. bryg. Tomasz Wiśniewski – Naczelnik Ośrodka Szkolenia KW PSP w Poznaniu – reprezentujący Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,

- Ireneusz Kozecki – Starosta Powiatu Nowotomyskiego,

- mł. insp. Wojciech Kolasiński – Komendant Powiatowy Policji w Nowym Tomyślu,

- mjr Dariusz Piekarz – Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Nowym Tomyślu,

- Paweł Mordal – Zastępca Burmistrza Nowego Tomyśla,

- Paweł Jakubowski – Zastępca Burmistrza Opalenicy,

- Jerzy Dziamski – Wójt Gminy Kuślin,

- Piotr Długosz – Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek,

- Stanisław Piechota Wójt Gminy Miedzichowo,

- Tomasz Kurasińki -  Burmistrz Zbąszynia,

- Ireneusz Witkowski – Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,

- ks. Sławomir Grośty – Kapelan pożarnictwa powiatu nowotomyskiego.


Jak co roku, Dzień Strażaka to wyjątkowa okazja by nadać awanse na wyższe stopnie oraz przyznać odznaczenia i wyróżnienia. Również w roku 2016 kilku strażaków z Komendy Nowiatowej PSP w  Nowym Tomyślu zostało wyróżnionych.


Komendant Główny Państwowej Straży pożarnej Rozkazem Personalnym nr 1/2016 nadał mł. asp. Waldemarowi Ignorek stopień aspiranta


Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej   Rozkazem Personalnym z dnia 13 kwietnia 2016r. nadał:

ogn. Tomaszowi Bimkiewicz stopień starszego ogniomistrza

st. sekc. Magdalenie Świszcz stopień młodszego ogniomistrza

st. sekc. Szymonowi  Maciejewskiemu stopień młodszego ogniomistrza


Komendant Powiatowy Państwowej Straży  Pożarnej Rozkazem Personalnym nr 7/2016 nadał:

str. Markowi Dorywała stopień starszego strażaka


Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo gaśniczych wyróżniony został ogn. Krzysztof Dolecki.


Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej  woj. wielkopolskiego Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

mł. bryg. Jarosław Zamelczyk

asp. Krzysztof Hildebrand


Za wykonywanie powierzonych zadań służbowych w sposób wyróżniający, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej  Straży Pożarnej  w Poznaniu, decyzją z dnia 2 maja 2016r. przyznał nagrodę :

asp. Krzysztofowi Hildebrand

st.  ogn. Aleksandrowi Pakuła

mł. ogn. Szymonowi Maciejewskiemu

 

Foto: dzięki uprzejmości p. Szymona Hartwiga