A A A

15.03.2013 - Finał Powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

W piątek 15 marca 2013r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu odbył się Finał Powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Oficjalnego rozpoczęcia turnieju dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu mł. bryg. Tomasz Antuszewski. Do ścisłego finału przez eliminacje miejscowe i gminne zakwalifikowało się 16 uczniów, reprezentujących powiat nowotomyski w kategoriach szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwała komisja składająca się z :

· asp. sztab. Andrzej Łaciński d-ca JRG – przewodniczący komisji,

· dh. Piotr Zerbe V-ce Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP R. P. w Nowym Tomyślu,

· dh. Tomasz Kąkolewski V-ce Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP R. P. w Nowym Tomyślu.


Uczestnicy konkursu mieli za zadanie rozwiązanie testu składającego się z 20 pytań. Czas na jego rozwiązanie został określony na 30 minut.


W kategorii szkół podstawowych klasyfikacja wyglądała następująco:

1. Kacper Perz, uczeń Szkoły Podstawowej w Wąsowie,
2. Ewelina Kujawska, uczennica Szkoły Podstawowej w Rudnikach,
3. Annie Janusz, uczennicy Szkoły Podstawowej w Sątopach.

 

W kategorii szkół gimnazjalnych najwyższe miejsca zajmowali kolejno:

1.
Karol Patan, uczeń Gimnazjum w Bukowcu,
2. Krzysztof Tomczak, uczeń Gimnazjum w Bukowcu,
3. Marcin Skrzypczak, uczeń Gimnazjum w Wąsowie.


W kategorii szkół ponadgimnazjalnych najwięcej punktów zgromadzili:

1.
Miłosz Stanicki, student Politechniki Poznańskiej,
2. Adam Ratajczak, uczeń Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu,
3. Joanna Kluczyńska, uczennica Zespołu Szkół w Opalenicy.


Zwycięscy turnieju oraz wszyscy jego uczestnicy otrzymali nagrody i pamiątki.