A A A

16-18.03.2015 - Piana gaśnicza, sprzęt do wytwarzania i podawania piany tematyką doskonalenia zawodowego w JRG Nowy Tomyśl

W dniach 16,17 i 18 marca 2015r. tematyką doskonalenia zawodowego w JRG było wykorzystanie piany gaśniczej jako środek podczas gaszenia paliw płynnych. Pierwsza teoretyczna część szkolenia została przeprowadzona na terenie jednostki, podczas której odświeżono wiadomości dotyczące właściwości piany gaśniczej, sposobów wytwarzania oraz sprzętu do jej podawania. Praktyczna część szkolenia została przeprowadzona na terenie nowotomyskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Pierwsza faza to podawanie piany z wykorzystaniem prądownic pianowych, wytwornic, generatora do piany lekkiej oraz przy zastosowania nakładek pianowych do prądownic. Druga faza szkolenia to ćwiczenia dwóch zastępów w pełnej obsadzie osobowej podczas podawania piany gaśniczej na zbiorniki z olejem opałowym, znajdujących się na terenie zakładu. Podczas rozwinięć taktycznych ćwiczono podawanie piany gaśniczej przy zastosowaniu prądów osłaniających wykorzystując ubrania żaroodporne i kurtyny wodne. W trakcie ćwiczeń sprawdzono możliwości pobierania środka gaśniczego ze zbiorników pojazdów oraz ze zbiorników zewnętrznych wykorzystując zasysacze liniowe. Dla wszystkich kierowców ćwiczenia były doskonała formą odświeżenia wiadomości z zakresu obsługi pulpitu sterowniczego autopompy pojazdów pożarniczych, z elementem podawania środka pianotwórczego.