A A A

16-18.03.2015 - Strażacy z JRG Nowy Tomyśl pozytywnie zaliczyli komorę dymową

Powietrzne aparaty izolująco oddechowe są podstawowym sprzętem zabezpieczającym strażaków podczas działań ratowniczo gaśniczych. Praca w tego typu urządzeniach wymaga odpowiedniego przygotowania ratowników. Pomimo tego, że sprzęt ten wykorzystywany jest stosunkowo często, to konieczne jest okresowe sprawdzanie strażaków pod kątem przygotowania ich organizmu do prowadzenia działań w tych specyficznych warunkach. W tym celu wszyscy strażacy odbywają okresowe testy sprawdzające w specjalnie utworzonych komorach dymowych. W dniach 16, 17 i 18 marca 2015r. strażacy z nowotomyskiej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej zaliczyli ćwiczenia w komorze dymowej zlokalizowanej na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie. Z przyjemnością możemy zakomunikować, że wszyscy 31 strażaków, którzy przystąpili do testu, w pierwszej kolejności zaliczyli ćwiczenia na tego typu przyrządach jak: ergometr rowerowy, ergometr taśmowy, drabinę bez końca i młot pociągowy aby w ostatnim elemencie zaliczyć ścieżkę treningową komory. Zaliczenie tego typu testów i ćwiczenia daje strażakowi pewność podczas uczestniczenia w autentycznych zdarzeniach z wykorzystanie sprzętu ochrony dróg oddechowych a przełożonym informację o odpowiednim przygotowaniu strażaka.

 

Foto: KP PSP Nowy Tomyśl oraz KM PSP Leszno