A A A

16.01.2015 - Robocze spotkanie z Naczelnikami OSP, Komendantami Gminnymi oraz pracownikami odpowiedzialnymi za sprawy p-poż w Urzędach

W dniu 16 stycznia 2015r. w sali szkoleniowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu spotkali się Naczelnicy wszystkich dziewięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego powiatu nowotomyskiego, Komendanci Gminni oraz pracownicy realizujący zadania związane z ochroną przeciwpożarową w Urzędach Miast i Gmin. Podczas spotkania dokonano podsumowania 2014 roku pod kątem akcji interwencyjnych, działalności szkoleniowe, inspekcji gotowości operacyjnej, udziału w ćwiczeniach oraz omówiono zadania jakie przyjdzie realizować jednostkom przez najbliższe lata. Rozpoczęcia narady dokonał mł. bryg mgr inż. Tomasz Antuszewski Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu. Po przywitaniu gości i wprowadzeniu w tematykę narady, Komendant głos przekazał swojemu zastępcy st. kpt. mgr inż. Jarosławowi Zamelczykowi, który przedstawił kolejność przewidzianych do omówienia bloków tematycznych. Poszczególne zagadnienia zostały zreferowane przez funkcjonariuszy komendy, którzy są odpowiedzialni za realizację określonych zadań. Dużo czasu poświęcono analizie ważniejszych akcji ratowniczo gaśniczych i ćwiczeń, ze szczególnym uwzględnieniem stwierdzanych nieprawidłowości. Ważnym elementem było przedstawienie stanu wyszkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu nowotomyskiego oraz stan wyposażenia jednostek w sprzęt. Omówione zostały zamierzenia dotyczące organizacji tegorocznych kursów szkoleniowych. Istotnym elementem spotkania było przedstawienie zasad funkcjonowania oddanego w ubiegłym roku powiatowego punktu konserwacji i naprawy sprzętu ochrony dróg oddechowych. Końcowa część narady to merytoryczna dyskusja nad omówioną problematyką i zadaniami przewidzianymi do realizacji w bieżącym roku.