A A A

16.04.2015 - Strażackie manewry w Sękowie

W czwartek, 16 kwietnia 2015r., o godzinie 10:00, zgodnie z Rozkazem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu rozpoczęły się manewry pożarnicze dla zastępów miejscowej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej oraz wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Nowy Tomyśl. Przewodnim tematem dotyczącym zarządzonych ćwiczeń było doskonalenie umiejętności w zakresie prowadzenia działań gaśniczych na obszarach leśnych oraz dostarczanie wody na dalekie odległości. Na miejsce ćwiczeń wyznaczono zbiornik wodny Osusz, położony w miejscowości Sękowo oraz pobliskie lasy wchodzące w skład kompleksu Nadleśnictwa Grodzisk Wlkp. Wszyscy zaalarmowani uczestnicy ćwiczeń zjawili się w punkcie koncentracji sił i środków, gdzie po sprawdzeniu pojazdów i dokumentacji rozpoczęła się krótka odprawa. Następnie po omówieniu określonych założeń, poszczególne zastępy oczekiwały na rozkazy do wykonania. Wszystko odbywało się w warunkach zbliżonych do rzeczywistości, zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas prawdziwych działań ratowniczo gaśniczych. Jednostki systematycznie były wprowadzane do działań, było natarcie prądami gaśniczymi na front pożaru, ale przede wszystkim było dostarczenie wody z naturalnego zbiornika wodnego, do zlokalizowanego 1,5 kilometra dalej miejsca pożaru. Po zbudowaniu magistrali wodnej składającej się z ponad 90 odcinków węży pożarniczych testowano różne warianty dostarczania wody poprzez system przepompowywania, przetłaczania lub zastosowania systemów mieszanych. Teren ćwiczeń podzielony został na odcinki bojowe a ćwiczący zobligowani zostali do korzystania z łączności radiowej sieci UKF, z wykorzystaniem kanałów ratowniczo gaśniczych. Ćwiczenia trwające ponad 4 godziny według opinii obserwatorów z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu zakończone zostały sukcesem. Podsumowania ćwiczeń dokonał Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu st. kpt. Jarosław Zamelczyk, który podziękował za zaangażowanie wszystkim uczestnikom ćwiczeń oraz za odpowiednie przygotowanie sprzętu. W ćwiczeniach udział wzięli strażacy z JRG Nowy Tomyśl, OSP Bukowiec, OSP Boruja Kościelna, OSP Wytomyśl, OSP Jastrzębsko Stare, OSP Róża i OSP Sątopy.