A A A

16.05.2013 - Ćwiczenia w lesie na granicy powiatów.

Leśnictwo Leśny Folwark należące do Nadleśnictwa Bolewice w czwartek 16 maja 2013r. stało się areną ćwiczeń strażaków z powiatu nowotomyskiego i międzychodzkiego. Scenariusz ćwiczeń obejmował schemat sytuacyjny wzorujący się na przebiegu autentycznych wydarzeń. Dostrzegalnia obserwacyjna wychwyciła dym unoszący się nad lasem w okolicach oddziału 360 wspomnianego wcześniej leśnictwa. Natychmiast powiadomione zostały stanowiska kierowania w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu i Międzychodzie oraz służby leśne. Z uwagi na błyskawicznie rozprzestrzeniający się pożar przy niesprzyjającym wietrze, stwarzający zagrożenie dla ogromnych powierzchni leśnych oraz znajdujących się zabudowań mieszkalnych, zachodziła konieczność zadysponowania dużych sił i środków. Z powiatu nowotomyskiego zadysponowane zostały jednostki: JRG Nowy Tomyśl, OSP Miedzichowo, OSP Bolewice, OSP Jabłonka Stara i OSP Grudna. Powiat międzychodzki reprezentowały następujące jednostki : JRG Międzychód, OSP Łowyń, OSP Kwilcz, OSP Kamionna, OSP Mechnacz i OSP Lewice. Jednostki w sposób sukcesywny docierały do punktu koncentracji sił, a następnie kierujący działaniami ratowniczymi wydawał rozkazy poszczególnym dowódcą . Strażacy ćwiczyli podawanie prądów gaśniczych w natarciu i obronie oraz doskonalili swoje umiejętności w zakresie poboru wody z różnych ujęć przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego. Najwięcej jednak wysiłku włożyli strażacy w budowę linii zasilającej pobierając wodę przy pomocy pomp pływających z jeziora Pąchowskiego, tłocząc ją na odległość prawie 700 metrów. Działania gaśnicze wszystkich strażaków zostały wsparte z powietrza przy pomocy samolotu gaśniczego, który dokonał perfekcyjnego zrzutu wody. Podsumowania ćwiczeń dokonała kierujący działaniami ratowniczymi asp. sztab. Krzysztof Grześkowiak , który podziękował wszystkim uczestnikom ćwiczeń uznając, że wszystkie założone cele zostały osiągnięte. Głos zabrali również Panowie Komendanci oraz Nadleśniczy z Nadleśnictwa Bolewice uznając , że włożony wysiłek w ćwiczenia na pewno pozytywnie zaprocentuje przy prawdziwych akcjach ratowniczo gaśniczych. Zakończenie ćwiczeń to wspólna biesiada przy symbolicznej grochówce i kiełbasce.