A A A

16.06.2014 - Gminne ćwiczenia na obiektach firmy BERO

W poniedziałek, 16 czerwca 2014r. na drodze powiatowej w kierunku firmy BERO, zlokalizowanej w miejscowości Glinno, można było zaobserwować wzmożony ruch pojazdów pożarniczych. Tam bowiem strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowy Tomyślu wyznaczyli miejsce ćwiczeń dla wszystkich jednostek straży pożarnych z terenu gminy Nowy Tomyśl. Firma BERO to nowoczesny zakład zajmujący się produkcją mebli i komponentów drewnianych, który w ostatnich latach znacznie się rozbudował i zmodernizował swoją produkcję. Przed ćwiczeniami każda zmiana służbowa nowotomyskiej JRG miała okazję zapoznania się z firmą i rozpoznania wszystkich elementów mających wpływ na ewentualny przebieg akcji gaśniczej w tym zakładzie. Scenariusz ćwiczeń przewidywał pożar głównej hali produkcyjnej, lokalizację osób poszkodowanych, ewakuacje osób odciętych dymami pożarowymi z sali narad na I piętrze, budowę punktów czerpania wody oraz linii zasilających z ujęć wodnych zlokalizowanych w znacznych odległościach od pożaru oraz wypadek samochodu osobowego, który się zderzył z wózkiem widłowym w pobliżu hali produkcyjnej. Ćwiczenia miały również na celu sprawdzenie i doskonalenie zasad współpracy z zespołami Państwowego Ratownictwa Medycznego. Do ćwiczeń zaangażowanych zostało pięć zastępów z nowotomyskiej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej oraz wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Nowy Tomyśl tj. OSP Bukowiec, OSP Boruja Kościelna, OSP Wytomyśl, OSP Jastrzębsko Stare, OSP Róża i OSP Sątopy. Ćwiczeniom przyglądał się Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu mł. bryg. Tomasz Antuszewski, który pozytywnie ocenił realizację zadań przez poszczególne zastępy i jednocześnie podkreślił fakt, konieczności organizowania tego typu ćwiczeń w celu doskonalenia swoich umiejętności. Ostatni element tych pracowicie spędzonych chwil to wspólna grochówka, którą uraczył wszystkich strażaków zarządca firmy.