A A A

16.06.2015 - Manewry ratownictwa medycznego Ochotniczych Straży Pożarnych

We wtorek, 16 czerwca 2015r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu, zostały przeprowadzone manewry ratownictwa medycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego powiatu nowotomyskiego. Manewry zostały zorganizowane w formie warsztatów. Uroczystości otwarcia dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu mł. bryg Tomasz Antuszewski, wspólnie z wicestarostą powiatu nowotomyskiego Panem Tomaszem Kuczyńskim. Celem warsztatów było doskonalenie umiejętności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przez strażaków, wymiana doświadczeń w zakresie ratownictwa medycznego oraz ujednolicenie standardów z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. W manewrach udział wzięło 9 czteroosobowych zespołów reprezentujących jednostki OSP z Bukowca, Borui Kościelnej, Zbąszynia, Chrośnicy, Lwówka, Opalenicy, Miedzichowa, Bolewic i Kuślina. Zadaniem każdego zespołu było wykonanie odpowiednich procedur ratowniczych podczas pozorowanych scenek wypadkowych. Nadzór nad prawidłowością wykonywanych czynności sprawowali: Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego kpt. Jacek Chełstowski, Powiatowi Koordynatorzy Ratownictwa Medycznego z Nowego Tomyśla – asp. Krzysztof Hildebrand, z Wolsztyna – st. sekc. Łukasz Wrzos, Międzychodu – mł. ogn. Krzysztof Mleczak oraz strażacy z JRG Nowy Tomyśl. Grupę pozorantów stanowili uczniowie klasy mundurowej z Liceum Ogólnokształcącego w Opalenicy. Po wykonaniu każdej procedury ratowniczej, instruktorzy na bieżąco omawiali prawidłowość wykonania zadania. Manewry stały się też doskonałym miejscem integrującym wszystkich strażaków ratowników. Zakończenie i podsumowanie imprezy odbyło się w siedzibie jednostki OSP Boruja Kościelna, gdzie na uczestników czekały wspaniałe przysmaki z grilla. Nad prawidłowością przebiegu manewrów czuwał st. kpt. Jarosław Zamelczyk – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu.