A A A

17.01.2016 - Ratunek przyszedł na czas

W przypadku pożaru przybudówki budynku mieszkalnego, do którego doszło w niedzielę, 17 stycznia 2016r. około godziny 9:30 w miejscowości Chrośnica, śmiało możemy powiedzieć, że pomoc przyszła na czas. Wydobywający się dym z części stropodachowej budynku mocno zaniepokoił mieszkankę obiektu, która wraz z dwójką dzieci ewakuowała się na zewnątrz. Osoba ta osobiście poinformowała telefonicznie o zaistniałym pożarze Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu. W momencie przyjazdu pierwszego zastępu na miejsce pożaru, dym intensywnie wydobywał się z części stropodachowej przybudówki. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu jednego prądu gaśniczego w przestrzeń stropodachową, rozebraniu około 2m2 dachówki oraz sprawdzeniu elementów konstrukcyjnych budynku kamerą termowizyjną. W wyniku pożaru spaleniu uległy trociny znajdujące się w przestrzeni między stropowej. Prawdopodobną przyczyna powstania pożaru było zapalenie się trocin od metalowego komina. W działaniach ratowniczo gaśniczych uczestniczyli strażacy z JRG Nowy Tomyśl i OSP Chrośnica. Szybkie zauważenie pożaru i natychmiastowe powiadomienie straży pożarnej miało decydujący wpływ na uratowanie budynku mieszkalnego.