A A A

17.10.2016 - Czterokondygnacyjny magazyn zbożowy w ogniu

W poniedziałek, 17 października 2016r. około godziny 11, w okolicach Szkoły Podstawowej w Pakosławiu, nastąpiła koncentracja sił i środków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Lwówek oraz zastępów Państwowej Straży Pożarnej z JRG Nowy Tomyśl. Były to wytypowane jednostki przewidziane do ćwiczeń na czterokondygnacyjnym obiekcie magazynu zbożowego, Rolniczego Gospodarstwa Pomocniczego w Brodach, należącego do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Scenariusz ćwiczeń przewidywał pożar ostatniej kondygnacji obiektu oraz zaginięcie jednego z pracowników, usiłującego podjąć próbę gaszenia ognia. Zadaniem strażaków było podanie prądów gaśniczych wewnętrznych, budując linie gaśnicze po klatach schodowych, podanie prądu gaśniczego na dach budynku wykorzystując podnośnik hydrauliczny, budowanie linii zasilających z istniejących ujęć przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, odszukanie zaginionej osoby, przeprowadzenie ewakuacji i udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ćwiczenia udało się przeprowadzić w całości zgodnie z przyjętym scenariuszem i wszystkimi założeniami. Udział w nich wzięły następujące jednostki: JRG Nowy Tomyśl, OSP Lwówek, OSP Brody, OSP Linie, OSP Zębowo i OSP Bródki. Przed rozpoczęciem ćwiczeń jednostki zostały sprawdzone pod kątem gotowości operacyjnej i sprawności technicznej sprzętu. Nadzór nad ćwiczeniami w charakterze głównego rozjemcy sprawował Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu kpt. inż. Marek Kołdyk.