A A A

17.12.2012 - Ewakuowano pacjentów stacji dializ

W poniedziałek 17 grudnia 2012r kilka minut po godzinie 17, dwa samochody gaśnicze Jednostki Ratowniczo Gaśniczej z Nowego Tomyśla alarmowo podjechały pod budynek firmy B. Braun Avitum Poland, zlokalizowanej przy ulicy Sienkiewicza w Nowym Tomyślu, w której znajduje się stacja dializ. Strażacy w aparatach powietrznych w błyskawiczny sposób zaczęli rozwijać linie wężowe, przystępując do akcji gaśniczej, natomiast personel stacji rozpoczął już ewakuację pacjentów. Były to zaplanowane ćwiczenia zgrywające personelu medycznego stacji z nowotomyskimi strażakami. Wewnątrz obiektu stacji w momencie ogłoszonego alarmu przeciwpożarowego znajdowało się 16 pacjentów o różnym stopniu schorzeń. Były osoby niewidome oraz osoby na wózkach inwalidzkich. Całość ćwiczeń według opinii oceniających przebiegła bardzo sprawnie na co wpływ miało poważne i zdecydowane podejście personelu oraz wyjątkowe i wesołe podejście statystów w osobach starszych schorowanych osób. Były to bardzo pożyteczne ćwiczenia mające na celu praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji zgodnie z opracowaną instrukcją bezpieczeństwa pożarowego oraz mające na celu zapoznania strażaków z obiektem na którym ćwiczono. Wozy bojowe straży pożarnej widoczne były przed obiektem jeszcze przez dwa następne dni. W ten sposób zadbano, że z obiektem zapoznały się wszystkie zmiany służbowe nowotomyskiej JRG.