A A A

18.01.2013 - Narada naczelników jednostek KSRG.

W dniu 18 stycznia 2013r. w sali szkoleniowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu spotkali się Naczelnicy wszystkich dziewięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego powiatu nowotomyskiego. Z inicjatywą spotkania wyszedł Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu, który uznał za konieczne przybliżenie tym jednostkom zadania, jakie przyjdzie im realizować przez najbliższe lata. Szczegółowo zagadnienia dotyczące realizacji zadań w zakresie ratownictwa wysokościowego, chemiczno - ekologicznego, medycznego, poszukiwawczego, technicznego oraz działań na drogach zostały przedstawione przez Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Jarosława Zamelczyka oraz st. asp. Romana Kupsza. Omówione zostały również podziały zadań ratowniczych na poziomie podstawowym, jakie zostały przypisane poszczególnym jednostkom OSP KSRG oraz na element doposażenia jednostek w wymagany sprzęt. Na zakończenie spotkania d-ca JRG asp. sztab. Andrzej Łaciński dokonał analizy akcji ratowniczo - gaśniczych odnotowanych w 2012r., zwracając szczególną uwagę na stwierdzone nieprawidłowości oraz istotne elementy prowadzonych działań.