A A A

18.01.2018 - Narada operacyjno szkoleniowa w nowotomyskiej komendzie

W dniu 18 stycznia 2018r., w sali szkoleniowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu spotkali się Naczelnicy wszystkich dziewięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego powiatu nowotomyskiego, Komendanci Gminni oraz pracownicy realizujący zadania związane z ochroną przeciwpożarową w Urzędach Miast i Gmin. Rozpoczęcia narady dokonał st.kpt. mgr  Marek Kołdyk – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu, który po przywitaniu gości omówił program tematyczny roboczego spotkania. Podczas spotkania dokonano podsumowania 2017 roku pod kątem akcji interwencyjnych, działalności szkoleniowej, inspekcji gotowości operacyjnej, udziału w ćwiczeniach, podziału środków finansowych na zakup sprzętu oraz omówiono zadania jakie przyjdzie realizować jednostkom w nowym 2018 roku. Poszczególne zagadnienia zostały zreferowane przez funkcjonariuszy Komendy, którzy są odpowiedzialni za realizację określonych zadań. Dużo czasu poświęcono analizie ważniejszych akcji ratowniczo gaśniczych i ćwiczeń, ze szczególnym uwzględnieniem stwierdzanych nieprawidłowości. Ważnym elementem było przedstawienie stanu wyszkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu nowotomyskiego oraz stanu wyposażenia jednostek w sprzęt. Omówione zostały zamierzenia dotyczące organizacji tegorocznych kursów szkoleniowych. Nie pominięto tematyki poświęconej zakupom inwestycyjnym i bieżącym oraz przeglądom technicznym sprzętu. Zaakcentowany również został element organizacji ćwiczeń dużych związków taktycznych w zakresie dostarczania wody na dalekie odległości oraz kwestie organizacji łączności na potrzeby kierującego działaniami ratowniczymi. Końcowa część narady to merytoryczna dyskusja nad omówioną problematyką i kierunkami zadań przewidzianymi do realizacji w bieżącym roku.