A A A

18.04.2013 - Gimnazjaliści z Michorzewa u nowotomyskich strażaków.

W czwartek 18 kwietnia 2013r. siedzibę komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu odwiedziła grupa III klasy młodzieży szkolnej z Gimnazjum w Michorzewie. Pierwsza część wizyty to zajęcia lekcyjne na sali szkoleniowej, podczas których uczniowie zapoznali się z filmem promocyjnym o działalności Państwowej Straży Pożarnej w Wielkopolsce oraz filmem edukacyjnym obejmującym zagadnienia profilaktyki pożarowej. Ponadto zaprezentowane zostały zdjęcia ze szczególnych akcji ratowniczo gaśniczych, w których udział brali nowotomyscy strażacy. Druga część wizyty to zapoznanie się z pojazdami oraz sprzętem znajdującym się na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo Gaśniczej. Strażacy zademonstrowali alarmowy wyjazd zastępu gaśniczego do pozorowanego pożaru oraz pokazali swoje umiejętności w zakresie udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej. Finał spotkania to wspólne zdjęcie na tle pojazdów pożarniczych.