A A A

19 - 21.11.2012 - Gotowość operacyjna w JRG.

Strażacy pełniący służbę w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej w Nowym Tomyślu prze cały rok doskonalą swoje umiejętności zawodowe w ramach zajęć szkoleniowych teoretycznych i praktycznych. Jedną z form sprawdzenia poziomu ich wiedzy i umiejętności są wewnętrzne inspekcje gotowości operacyjnej. Podczas takich inspekcji ogłaszany jest niezapowiedziany alarm bojowy, sprawdzany jest czas wyjazdu poszczególnych zastępów, wykonywane jest określone założenie taktyczne oraz sprawdzana jest wiedza teoretyczna strażaków. Ostatnie inspekcje gotowości operacyjnej zostały przeprowadzone przez zespól inspekcyjny w dniach 19, 20 i 21 listopada 2012r. dla każdej zmiany służbowej. Sprawdzian praktyczny polegał na wykonaniu założenia improwizowanego pożaru mieszkania z udziałem osób poszkodowanych. Założenia nawiązywały do ostatnio licznie odnotowywanych pożarów budynków mieszkalnych. Wszyscy strażacy oraz wszystkie trzy zmiany służbowe ocenione zostały w sposób pozytywny, aczkolwiek poziom był zróżnicowany. Tego typu niezapowiedziane sprawdziany dają obiektywną wizję przygotowania strażaków do prowadzeni działań w różnych sytuacjach zagrożenia.