A A A

19.11.2015 - Manewry ratownictwa medycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych spoza Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego

W czwartek, 19 listopada 2015r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu, po raz drugi w tym roku, zostały przeprowadzone manewry ratownictwa medycznego. W miesiącu czerwcu uczestnikami manewrów były jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego powiatu nowotomyskiego, natomiast do udziału w manewrach w drugim terminie zaproszono jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych spoza Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Z tej okazji skorzystały jednostki z OSP Wytomyśl, OSP Przyprostynia, OSP Nądnia, OSP Róża, OSP Wojnowice i OSP Grudna. Manewry zostały zorganizowane w formie warsztatów. Uroczystości otwarcia dokonał Zastępca Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu kpt. Jarosława Zamelczyk, wspólnie z przedstawicielem Starostwa Powiatowego Panem Leszkiem Zawartym. Celem warsztatów było doskonalenie umiejętności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przez strażaków, wymiana doświadczeń w zakresie ratownictwa medycznego oraz ujednolicenie standardów z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zadaniem każdego zespołu było wykonanie odpowiednich procedur ratowniczych podczas pozorowanych scenek wypadkowych. Nadzór nad prawidłowością wykonywanych czynności sprawował Powiatowy Koordynator Ratownictwa Medycznego z Nowego Tomyśla – asp. Krzysztof Hildebrand oraz grupa strażaków z nowotomyskiej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej. Po wykonaniu każdej procedury ratowniczej, instruktorzy na bieżąco omawiali prawidłowość wykonania zadania. Manewry stały się też doskonałym miejscem integrującym wszystkich strażaków ratowników. Nad prawidłowością przebiegu manewrów czuwał st. kpt. Jarosław Zamelczyk – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu.