A A A

20.08.2014 - 25.08.2014 - Działania ratownicze podczas wypadków drogowych

Coraz większa liczba wypadków drogowych i osób poszkodowanych wymusza na strażakach ciągłość podnoszenia swoich umiejętności ratowniczych podczas tego typu zdarzeń. Priorytetowym elementem takich ćwiczeń doskonalących jest sprawna akcja wydobycia z rozbitego pojazdu osób rannych i uwięzionych. Na ukierunkowanie i doskonalenie ćwiczeń w tym zakresie zwróciło uwagę kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Pod koniec sierpnia br. każda zmiana służbowa zobligowana została do udziału w ćwiczeniach mających na celu doskonalenie swoich umiejętności w tym kierunku. Dzięki uprzejmości firmy recyklingowej znajdującej się na terenie Nowego Tomyśla, tam zorganizowany został poligon ćwiczebny dla nowotomyskich strażaków. Wszyscy strażacy przez dwie kolejne służby ćwiczyli elementy wydobycia poszkodowanych osób, techniki stabilizacji pojazdów oraz wykonywanie przestrzeni ułatwiających dotarcie do uwięzionych uczestników wypadku, wewnątrz roztrzaskanych pojazdów. Tego typu zajęcia będą cyklicznie powtarzane oraz znajdą swoje odzwierciedlenie podczas planowanych inspekcji gotowości operacyjnych.