A A A

2011.12.09 - Wzbogaciliśmy się o nowy sprzęt.

Kilka dni temu do siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu dotarł nowy sprzęt ratowniczy. Nasza Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza wzbogaciła się o ciężki zestaw ratownictwa technicznego firmy Lukas z bogatym wyposażeniem. W dniu 9 grudnia 2011r. o godzinie 8:00 rozpoczęło się szkolenie strażaków w zakresie prawidłowości eksploatowania sprzętu przez przedstawiciela firmy Fire-Max. Każdy z uczestników szkolenia miał możliwość własnoręcznego uruchomienia i obsłużenia urządzeń. Sprzęt o wartości 104 tysięcy złotych został zakupiony między innymi ze środków Unii Europejskiej i trafił do Nowego Tomyśla zgodnie z rozdzielnikiem sporządzonego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Będzie to drugi ciężki zestaw ratownictwa technicznego stanowiący wyposażenie nowotomyskiej JRG. Położenie Nowego Tomyśla wzdłuż bardzo ważnych węzłów drogowych takich jak: drogi krajowe, powiatowe i autostrada to elementy w pełni uzasadniające tego typu zakupy. W tej chwili w garażu JRG trwają prace wykończeniowe w zakresie przystosowania samochodu ratownictwa technicznego do wyposażenia w nowy sprzęt. Mamy nadzieję, że najczęściej użytkowany będzie tylko podczas ćwiczeń.