A A A

2017.08.31 - Ćwiczenia na obiekcie Schroniska Młodzieżowego w Bolewicku

W dniach 29 i 30 sierpnia 2017r., dwie zmiany służbowe z JRG Nowy Tomyśl uczestniczyły w zajęciach operacyjnego rozpoznania obiektu Schroniska Młodzieżowego, zlokalizowanego w miejscowości Bolewicko, gmina Miedzichowo. W ramach rozpoznania obiektu przeanalizowano możliwości prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych oraz zwrócono uwagę na wszystkie elementy mające wpływ na przebieg działań. Ten rodzaj zajęć szkoleniowych został zakończony ćwiczeniami praktycznymi polegającymi na wykonaniu rozwinięcia taktycznego. Wykorzystując ten sam obiekt w dniu 31 sierpnia br. zostały przeprowadzone ćwiczenia taktyczne z udziałem zastępów Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Nowym Tomyślu oraz wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Miedzichowo. Głównymi celami ćwiczeń było doskonalenie działań podczas pożarów wewnętrznych, organizacja łączności radiowej na potrzeby kierującego działaniami ratowniczo gaśniczymi, dostarczanie wody na miejsce pożaru oraz doskonalenie umiejętności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Podsumowania ćwiczeń dokonał Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu mł. bryg. Krzysztof Wojtaszewski, który wysoko ocenił poziom wyszkolenia i umiejętności ćwiczących strażaków. Ćwiczeniom przyglądał się również Pan Stanisław Piechota,  Wójt Gminy Miedzichowo, który stwierdził, że dzięki tego typu działaniom może czuć się bezpieczny na terenie własnej gminy.