A A A

21.03.2013 - Uczniowie z Kopanek u nowotomyskich strażaków.

W czwartek, 21 marca 2013r. siedzibę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowy Tomyślu odwiedziła młodzież szkolna ze Szkoły Podstawowej w Kopankach. Wizyta to działanie edukacyjne dyrekcji szkoły związane z realizacją projektu ,,Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Dom”, w ramach tegorocznych obchodów Święta Wiosny. Podczas spotkania na sali szkoleniowej zaprezentowany został film edukacyjny promujący działalność Państwowej Straży Pożarnej w Wielkopolsce, film edukacyjny obejmujący zagadnienia profilaktyki pożarowej oraz film prezentujący Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach. Następnie młodzież zwiedział siedzibę Jednostki Ratowniczo Gaśniczej, zapoznając się z jej wyposażeniem sprzętowym. Strażacy zorganizowali krótki pokaz z zakresu podstaw udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej oraz zaprezentowali możliwości sprzętowe urządzeń znajdujących się na wyposażeniu pojazdów pożarniczych. Młodzież zasypywała strażaków gradem pytań związanych z akcjami ratowniczymi, możliwością zdobycia zawodu strażaka oraz zasadami pełnienia służby w jednostce.