A A A

22 - 24.06.2015 Strażacy w firmie Elektro Recykling w Sękowie.

W ostatnich latach kroniki statystyczne odnotowywały liczne pożary w firmach zajmujących się recyklingiem odpadów. Wszyscy pamiętamy pożar składowiska elektro narzędzi w miejscowości Porażyn oraz pożar w miejscowości Wąbiewo, na terenie powiatu grodziskiego. Nie dawno nowotomyska firma Elektro Recykling działająca w tej branży, przeniosła swoją działalność do nowej swojej siedziby w Sękowie. Tam w obiektach po byłej rolniczej spółdzielni produkcyjnych, po ich przystosowaniu, z uwzględnieniem nowoczesnych zabezpieczeń przeciwpożarowych rozpoczęła działalność recyklingową sprzętu elektronicznego oraz sprzętu gospodarstwa domowego. W dniach 22, 23 i 24 czerwca 2015r. zakład zwiedziły wszystkie zmiany służbowe nowotomyskiej JRG. Dzięki uprzejmości właścicieli firmy strażacy zapoznali się z przeznaczeniem poszczególnych obiektów oraz procesami technologicznymi w zakresie prowadzonej działalności. Szczegółowo rozpoznane zostały elementy operacyjnego zabezpieczenia zakładu, tak bardzo istotne w przypadku prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych. Wykorzystując pobyt na terenie zakładu każda zmiana służbowa wykonała ćwiczenia praktyczne pozorowanego pożaru na wybranych obiektach firmy.