A A A

22.03.2017 - Strażackie ćwiczenia na kościele w Borui Kościelnej

W środę, 22 marca 2017r., kościół parafialny w Borui Kościelnej stał się poligonem ćwiczebnym dla strażaków z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Nowym Tomyślu oraz dla wszystkich  jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Nowy Tomyśl. Scenariusz ćwiczeń przewidywał pożar organów zlokalizowanych na balkonie kościoła i rozprzestrzenianie się ognia w kierunku wieży. Dodatkowo w scenariuszu ćwiczeń przewidziano osoby poszkodowane, które należało zlokalizować, ewakuować oraz udzielić im kwalifikowanej pierwszej pomocy. W ramach przyjętego założenia taktycznego szczególnie zwrócono uwagę na doskonalenie umiejętności w zakresie dostarczania wody na miejsce pożaru oraz na prawidłowość organizacji łączności radiowej. Gaśnicze działania wewnętrzne prowadziły zastępy z OSP Boruja Kościelna i OSP Bukowiec. Działania gaśnicze zewnętrzne z wykorzystaniem podnośnika hydraulicznego realizowali strażacy z JRG Nowy Tomyśl. Wykonaniem dwóch magistrali wodnych z wykorzystaniem zbiorników przenośnych oraz jednego zbiornika o pojemności 13m3, pełniącego funkcję zbiornika buforowego zajęli się strażacy z jednostki OSP Boruja Kościelna, OSP Wytomyśl, OSP Jastrzębsko Stare, OSP Róża i OSP Sątopy. Przebieg ćwiczeń obserwował mł. bryg. Krzysztof Wojtaszewski - Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu, który jednocześnie pełnił funkcje głównego rozjemcy. Ćwiczenia zostały zrealizowane w pełnym wymiarze a ich przebieg, jak i sposób wykonania  został oceniony bardzo wysoko.