A A A

22.08.2016 - kpt. Marek Kołdyk Zastępcą Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Tomyślu

W dniu 3 sierpnia 2016r. Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu st. kpt. mgr  Andrzej Bartkowiak powierzył obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu kpt. Markowi Kołdykowi. Po upływie niespełna trzech tygodni kpt. Marek Kołdyk ponownie został wezwany do gabinetu Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. W dniu 22 sierpnia 2016r. odbyła się oficjalna uroczystość powołania na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Tomyślu. Przypomnijmy, że nowy Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu. kpt. Marek Kołdyk jest mieszkańcem powiatu nowotomyskiego i pochodzi z Wąsowa. Służbę w szeregach Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w 1993r. podejmując naukę w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu, po ukończeniu której służył  w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 2 w Poznaniu. Jego systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych  zaowocowało awansami na wyższe stanowiska służbowe oraz wieloma wyróżnieniami i odznaczeniami. Kpt. Marek Kołdyk ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi. Przed objęciem stanowiska Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu zajmował stanowisko  Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 w Poznaniu.