A A A

22.11.2017 - Odprawa połączona z ćwiczeniami aplikacyjnymi

W środę, 22 listopada 2017r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu odbyła się odprawa z pracownikami realizującymi zadania operacyjne oraz z wszystkimi etatowymi i nieetatowymi dyspozytorami, pełniącymi służbę w Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Głównym celem odprawy była ocena prawidłowości funkcjonowania tego ważnego wydziału Komendy, ze szczególnym uwzględnieniem następującej tematyki:

- raportowanie zmian służby,
- sporządzanie dokumentacji ze zdarzeń,
- dysponowanie sił i środków,
- analiza ważniejszych działań ratowniczo gaśniczych,
- zasady doskonalenia zawodowego,
- działania ratownicze w okresie zimowym,
- bieżące sprawy operacyjne.


Druga część odprawy to zarządzone przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu ćwiczenia aplikacyjne, mające na celu utrzymanie wysokiego poziomu gotowości sił i środków ochrony przeciwpożarowej w okresie zimowym, w zakresie walki ze skutkami zimowych anomalii pogodowych. Scenariusz ćwiczeń przewidywał unieruchomienie w zaspach śnieżnych autobusu przewożącego młodzież szkolną. W trakcie ćwiczeń sprawdzono umiejętność racjonalnego dysponowania sił i środków do zdarzenia, zweryfikowano skuteczność działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego, kompetencyjność osób w zakresie zadysponowania pługów śnieżnych, piaskarek, autobusu zastępczego i możliwości zapewnienia ciepłych napojów i posiłków regeneracyjnych. Odprawie przewodniczył st. kpt. Marek Kołdyk – Komendant Powiatowy PSP w Nowym Tomyślu, natomiast nadzór nad przebiegiem ćwiczeń aplikacyjnych sprawował mł. bryg. Krzysztof Wojtaszewski – Zastępca Komendanta Powiatowego.