A A A

23-25.09.2014 - Ćwiczenia w kanałach ciepłowniczych

Zagrożenie dla życia ludzkiego może wystąpić w najbardziej nieprzewidywalnych miejscach. Człowiek może doznać obrażeń pracując na wysokości, w różnego rodzaju szczelinach, studniach, szambach, czy wykopach, a także w różnego rodzaju trudno dostępnym terenie. Na takie okoliczności muszą być przygotowani strażacy realizujący tego typu działania ratownicze. W dniach 23, 24 i 25 września 2014 roku, strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Nowym Tomyślu zajęcia szkoleniowe w ramach doskonalenia zawodowego poświęcili na szlifowanie umiejętności ratowniczych, podczas wydobywania osób poszkodowanych z podziemnej komory ciepłowniczej. Pierwsza część zajęć poświęcona była zagrożeniom z jakimi mogą spotkać się ratownicy podczas prowadzonych działań, w dalszej kolejności zwrócono uwagę na elementy bezpieczeństwa i zabezpieczenia ratowników, a ostatni etap ćwiczeń polegał na praktycznym zapoznaniu się ze sprzętem i wykonaniu określonych założeń. Przy pomocy przyrządów pomiarowych wykonano pomiary gazów niebezpiecznych wewnątrz komory, do usunięcia zagrożenie spowodowanego występowaniem niebezpiecznych stężeń gazów zastosowano wentylator nadciśnieniowy, a do podjęcia działań ratowniczych wewnątrz głębokiej komory wykorzystano trójnóg ratowniczy, wyposażony w ręczną windę. Zajęcia zostały przeprowadzone z wszystkimi zmianami służbowymi JRG.