A A A

23.01.2018 - Plaga pożarów sadzy w kominach

W ostatnich latach strażacy na terenie całego kraju zaobserwowali znaczny wzrost liczby pożarów sadzy w przewodach kominowych. Identyczna sytuacja występuje również na terenie powiatu nowotomyskiego. Tylko w miesiącu grudniu i styczniu na terenie naszego powiatu odnotowanych zostało dziewięć tego typu pożarów. Ostatnia służba z 22 na 23 stycznia br. to interwencje strażaków z JRG Nowy Tomyśl, OSP Kuślin i OSP Bukowiec w miejscowości Dąbrowa i Sątopy. W budynkach mieszkalnych płonęła sadza w kominach stwarzając potencjalne zgorzenie dla całych obiektów.


PRZYPOMINAMY!!!

 

Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów!

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:


- od palenisk opalanych paliwem stałym - CO NAJMNIEJ RAZ NA 3 MIESIĄCE;

- od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - CO NAJMNIEJ RAZ NA 6 MIESIĘCY;

- od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - CO NAJMNIEJ RAZ W MIESIĄCU JEŚLI PRZEPISY MIEJSCOWE NIE STANOWIĄ INACZEJ.


Z kolei Prawo budowlane zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).