A A A

24.01.2017 - Spotkania prewencyjne przed zimową przerwą wakacyjną

We wtorek, 24 stycznia 2017r., punktualnie o godzinie 8:50, hala sportowa w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyślu wypełniła się po brzegi, ponad 400 osobową grupą uczniów. W tym dniu w ramach akcji „Czy potrafisz ratować życie ludzkie?” doszło do spotkania młodzieży szkolnej z przedstawicielami Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Nowym Tomyślu. Termin spotkania nie został wybrany przypadkowo. Uwzględniając zbliżający się okres zimowej przerwy wakacyjnej, postanowiliśmy prewencyjnie wpłynąć na wyobraźnie naszych pociech. W trakcie spotkania szczególnie zaakcentowano elementy bezpieczeństwa podczas spędzania czasu wolnego na łyżwach, nartach , sankach lub na basenie. Uwzględniając okres zimowy i zagrożenie wynikające z tego tytułu, szeroko omówione zostały zagadnienia akcji „Czad i ogień – obudź czujność”. Omówiono zagrożenia spowodowane możliwością wystąpienia tlenku węgla i zasady zapobiegania oraz najczęstsze przyczyny powstania pożarów w budynkach mieszkalnych. Podczas tego bloku tematycznego zaprezentowane zostały czujki tlenku węgla i dymu. Następnym elementem spotkania było omówienie zasad zachowania się w sytuacjach związanych z zagrożeniem życia. Przypomniano podstawowe numery alarmowe służb ratowniczych oraz zasady ich powiadamiania.  Na koniec zaprezentowany został film promujący zawód strażaka oraz zadania realizowane przez Państwową Straż Pożarną.