A A A

24.05.2013 - Wyniki konkursu plastycznego.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu aktywnie włączyła się w propagowaniu XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem: ,,Twoja wiedza i czujka w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”, którego organizatorem jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Szef Obrony Cywilnej Kraju, we współpracy z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich.

Na nasz apel z terenu powiatu nowotomyskiego do konkursu przystąpiło siedem placówek oświatowych:

- Zespół Szkolno Przedszkolny w Zbąszyniu,

- Szkoła Podstawowa w Wojnowicach,

- Szkoła Podstawowa w Michorzewie,

- Zespół Szkolno Przedszkolny w Chrośnicy

- Gimnazjum Publiczne w Michorzewie,

- Szkoła Podstawowa w Rudnikach,

- Szkoła Podstawowa w Urbanowie

- Szkoła Podstawowa w Wąsowie

Łącznie opiekunowie dzieci i młodzieży nadesłali 36 prac konkursowych spełniających wymagania regulaminowe.

Uczestnikami konkursu były dzieci i młodzież podzieleni na cztery grupy:

· I grupa - uczniowie klas I- III szkoły podstawowej,

· II grupa – uczniowie klasy IV- VI szkoły podstawowej,

· III grupa – uczniowie gimnazjum,

· IV grupa – uczniowie i wychowankowie świetlic terapeutycznych, ośrodków terapii zajęciowych i ośrodków szkolno wychowawczych.

W dniu 30 kwietnia 2013r. komisja konkursowa w skład której weszli przedstawiciel Starostwa Powiatowego Pani Marzena Matusiak, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu asp. sztab. Andrzej Łaciński oraz artysta plastyk z Nowotomyskiego Ośrodka Kultury Pani Maria Gawron, wyłoniła najlepsze trzy prace konkursowe. W kategorii I twórcą najlepszej pracy okazał się Norbert Domagała, uczeń Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zbąszyniu. W kategorii II za najlepszą pracę konkursową komisja uznała dzieło Aleksandry Utmańczyk ze Szkoły Podstawowej w Michorzewie i w kategorii III za najlepszą pracę uznano rysunek Róży Górnej z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Chrośnicy.

Laureaci konkursu zostali wyróżnieni nagrodami ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, natomiast wszyscy jego uczestnicy otrzymają dyplomy pamiątkowe.

Wręczenie nagród odbyło się w dniu 24 maja 2013r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu. Nagrody osobiście wręczył sam Komendant mł. bryg. Tomasz Antuszewski wraz z Sekretarzem Powiatu Nowotomyskiego Panem Ireneuszem Józefowskim.

Jednocześnie miło jest nam zakomunikować, że prace laureatów na szczeblu powiatowym zostały bardzo wysoko ocenione pod względem poziomu wykonania, wysłane do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, a praca Aleksandry Utmańczyk zajęła drugie miejsce w konkursie na szczeblu wojewódzkim i została wysłana do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w celu udziału w konkursie na szczeblu centralnym.