A A A

24.05.2014 - Powiatowe obchody Dnia Strażaka - Sątopy 2014

Gospodarzem tegorocznych obchodów Powiatowego Dnia Strażaka była gmina Nowy Tomyśl. Uroczystości odbyły się w sobotę, w dniu 24 maja 2014r. , a ich rozpoczęcie o godzinie 14:00 zainaugurowała msza Święta w kościele parafialnym w Sątopach. Mszę w intencji wszystkich strażaków odprawił nasz kapelan powiatowy Ksiądz Sławomir Grośty. Po wyjściu z kościoła uformowana została kolumna strażaków, którzy w obecności pocztów sztandarowych i asyście pojazdów pożarniczych przemaszerowali na płytę pobliskiego boiska sportowego. Tam odbył się uroczysty apel, podczas którego zasłużonym strażakom z PSP i OSP wręczono awanse w stopniach i odznaczeniach. W uroczystości udział wziął mł. bryg Sławomir Brandt, który reprezentował Wielkopolskiego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz liczne grono zaproszonych gości. Zakończenie strażackiego święta miało charakter wspólnej biesiady przy dźwiękach orkiestry dętej z Lwówka.


Awanse na wyższe stopnie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu


Minister Spraw Wewnętrznych Rozkazem Personalnym nr 118/Kadr/14 z dniem 15 kwietnia 2014r. nadał z dniem 4 maja 2014r.:

- młodszemu kapitanowi Zbigniewowi Korbanek stopień kapitana


Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem Personalnym nr 1/2014 z dnia 18 kwietnia 2014r. nadał z dniem 4 maja 2014r.:

- młodszemu aspirantowi Krzysztofowi Hildebrand stopień aspiranta


Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Rozkazem Personalnym nr WK.123.3.2014 z dnia 8 kwietnia 2014r. nadał z dniem 4 maja 2014.:

- młodszemu ogniomistrzowi Przemysławowi Kleszka stopień ogniomistrza

- starszemu sekcyjnemu Marcinowi Wolak stopień młodszego ogniomistrza

- starszemu sekcyjnemu Błażejowi Centkowskiemu stopień młodszego ogniomistrza

- sekcyjnemu Magdalenie Świszcz stopień starszego sekcyjnego

- sekcyjnemu Szymonowi Maciejewskiemu stopień starszego sekcyjnego


Odznaczenia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu


Za szczególne osiągnięcia, wzorową postawę oraz nienagannie pełnioną służbę wyróżnieni zostali:

- starszy aspirant Roman Kupsz – Medalem Srebrnym za Długoletnia Służbę

- aspirant Krzysztof Hildebrand – Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej

- starszy ogniomistrz Tomasz Tomaszyk – Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej

 

Wyróżnienia

Za wzorowa postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu decyzją z dnia 22 maja 2014r. wyróżnił asp. Jakuba Kłosowskiego nagrodą pieniężna.