A A A

25-26.04.2015 - Zdobyli uprawnienia do udziału w akcjach

W ostatni weekend, 25 i 26kwietnia 2015r. powiat nowotomyski wzbogacił się o kolejnych 57 strażaków, członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uzyskali uprawnienia do czynnego udziału w działaniach ratowniczo - gaśniczych. W kursie, który prowadzony był równolegle w dwóch grupach uczestniczyli strażacy z wszystkich gmin powiatu. Po zrealizowaniu programu szkoleniowego obejmującego 114 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych przyszedł czas na egzamin. Pod okiem egzaminatorów, strażaków z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej z Nowego Tomyśla, każdy uczestnik kursu zobowiązany był do napisania dwóch testów. Pierwszy test obejmował zagadnienia dotyczące ogólnej wiedzy ratowniczej , natomiast drugi test dotyczył wiedzy z zakresu kierowania ruchem drogowym. Cześć praktyczna polegała na sprawdzeniu znajomości sprawiania drabin pożarniczych, sprzętu pożarniczego oraz wykonania założenia praktycznego, podczas symulowanego pożaru wewnętrznego mieszkania. W trakcie kursu odbywającego się przez 6 sobotnio niedzielnych weekendów trudu strażackiego nie wytrzymało 6 strażaków. Egzamin z wynikiem pozytywnym zaliczyli wszyscy strażacy, którzy do niego przystąpili.