A A A

25 - 26.11.2017 - Warsztaty z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych

W dniach 25 - 26 listopada 2017r., Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu zorganizowała kolejną edycję warsztatów z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych. Warsztaty zostały przeznaczone dla strażaków z jednostek OSP z KSRG, powiatu nowotomyskiego. Zajęcia poprowadził mł. kpt. Damian Żukrowski, lider spośród strażaków z nowotomyskiej JRG, z dziedziny gaszenia pożarów wewnętrznych. Część teoretyczna, poparta prezentacją multimedialną została omówiona na sali szkoleniowej nowotomyskiej jednostki. Część praktyczna dotycząca gaszenia pożarów wewnętrznych została przeprowadzona na niezamieszkałym budynku mieszkalnym, zlokalizowanym w okolicach miejscowości Jastrzębsko Stare. Ćwiczenia praktyczne zostały poprzedzone modelowym pokazem, z wykorzystaniem domku ogniowego. Ostatnim elementem warsztatów były ćwiczenia  praktyczne, w odpowiednio przygotowanym i wyposażonym obiekcie. Zadaniem każdego zastępu było wykonanie określonego założenia taktycznego, polegającego do wprowadzenia linii gaśniczej do wnętrza budynku objętego pożarem, podjęcia skutecznej akcji gaśniczej, odszukaniu osoby zaginionej, przeprowadzeniu natychmiastowej ewakuacji oraz na udzieleniu poszkodowanemu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Podczas ćwiczenia w warunkach autentycznego pożaru, zwracano szczególną uwagę na zjawiska towarzyszące procesowi spalania, zasady otwierania drzwi, operowania prądami gaśniczymi, usuwania dymów pożarowych oraz na zasady poruszania się w tego typu sytuacjach. Podczas ćwiczeń oceniana było również umiejętność wykorzystania sprzętu kontrolno pomiarowego oraz wyposażenie indywidualne strażaków. Łącznie w warsztatach udział wzięło 60 strażaków, z wszystkich dziewięciu jednostek OSP z KSRG powiatu nowotomyskiego. W rolę instruktorów wcielili się strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Nowym Tomyślu, natomiast nadzór nad całością przebiegu zajęć sprawował mł. bryg. Krzysztof Wojtaszewski – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu.