A A A

25.05.2012 - Pyrkowa Akademia Bezpieczeństwa.

Już od 2004 roku strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu włączają się do policyjnego programu prewencyjnego pod hasłem „Z Pyrkiem Bezpieczniej”. Założeniem programu jest wieloletnia i ciągła praca z dziećmi odbywającymi naukę szkolną, mającą na celu uzyskanie wymiernych efektów w zakresie ograniczania zjawisk społecznie szkodliwych takich jak: przestępczość, narkomania, alkoholizm, demoralizacja oraz inne przejawy patologii społecznych. Poprzez uczestnictwo w programie dzieci nabywają umiejętności oraz nawyki rozpoznawania i przewidywania zagrożeń, co powinno przekładać się na poprawę ich bezpieczeństwa. Mając na uwadze duże zainteresowanie, jakim cieszył się w minionych latach Powiatowy Turniej Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Bezpieczeństwa Dla Uczniów Klas III Szkół Podstawowych Powiatu Nowotomyskiego „Z Pyrkiem Bezpieczniej” , który doczekał się V edycji , Komenda Powiatowa Policji w Nowym Tomyślu w roku bieżącym zorganizował turniej pod nazwą „PYRKOWA AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA”. Tegoroczny finałowy powiatowy turniej został przeprowadzony w dniu 25 maja 2012r. w muszli koncertowej Nowotomyskiego Ośrodka Kultury. W komisji sędziowskiej zasiadł asp. sztab. Andrzej Łaciński – dowódca JRG, który z pozostałymi członkami oceniał umiejętności i wiedzę zespołów uczestniczących w turnieju. W zadaniach konkursowych występowało wiele elementów dotyczących zagadnień pożarniczych. W przerwach pomiędzy poszczególnymi konkursami prezentowali swoje umiejętności i sprzęt strażacy z nowotomyskiej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej. W uroczystości wręczenia nagród uczestnikom turnieju wspólnie z przedstawicielami władz powiatowych udział wziął Komendant Powiatowy PSP w Nowym Tomyślu mł. bryg. Tomasz Antuszewski.