A A A

25.09.2013 - Wypadek samochodowy następstwem pożaru zabudowań.

Pożar budynku gospodarczego wypełnionego zbiorami tegorocznych żniw, przerzucenie się ognia na sąsiedni budynek mieszkalny oraz intensywne zadymienie pobliskiej drogi przebiegającej w pobliżu płonących zabudowań to splot wydarzeń, które miały istotny wpływ na czołowe zderzenie dwóch samochodów osobowych. W wyniku tych wydarzeń w pożarze poszkodowana została jedna osoba, natomiast w wypadku drogowym trzy osoby doznały poważnych obrażeń. Tak przedstawiał się scenariusz ćwiczeń, które zostały przeprowadzone w dniu 25 września 2013r. w miejscowości Grudzianka. Ćwiczenia zostały zorganizowane przez Komendę Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu wspólnie z Zarządem Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Miedzichowo. W ćwiczeniach zaangażowane zostały siły i środki Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Nowym Tomyślu oraz jednostek z OSP Bolewice, OSP Miedzichowo, OSP Grudna i OSP Jabłonka Stara. Wybór miejsca ćwiczeń połączony z dobrą pozoracją spowodowały, że ćwiczenia przebiegały w scenerii zbliżonej do autentycznych wydarzeń. Pierwsza część dotyczyła działań ratowniczo gaśniczych. Zamiar taktyczny polegał na podawaniu prądów gaśniczych w natarciu i obronie, konieczne było zbudowanie linii zasilających z odległego punktu poboru wody oraz prowadzenie czynności poszukiwawczych osoby poszkodowanej, w silnie zadymionym budynku mieszkalny. Rozjemcy mogli obserwować prawidłowość sprawiania sprzętu tego typu jak drabiny pożarnicze, sprzęt armatury wodnej, czy umiejętność pracy w aparatach powietrznych. Oceniono też prawidłowość udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Druga część ćwiczeń to działania z zakresu ratownictwa technicznego. W tym przypadku ćwiczące zastępy w pełnym zakresie miały wykazać się swoimi umiejętnościami podczas zdarzenia komunikacyjnego. Szczególnie zwrócono uwagę na bezpieczeństwo własne ratowników, umiejętność pracy ratowniczymi narzędziami hydraulicznymi w celu wykonania dostępu do poszkodowanych oraz na element postępowania z osobami rannymi podczas udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Korzystając z okazji za ratowniczy sprzęt hydrauliczny chwycili również strażacy z jednostek nie posiadających takiego sprzętu. Było to dla nich pewne przypomnienie wiedzy nabytej na kursach z zakresu ratownictwa technicznego. Podsumowania ćwiczeń dokonał zespół rozjemców pod przewodnictwem st. kpt. Jarosława Zamelczyka – Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu. W swoim wystąpieniu Komendant omówił przebieg ćwiczeń z uwzględnieniem zauważonych błędów oraz podziękował wszystkim strażakom za udział w ćwiczeniach i poświęcony czas na podnoszenie wiedzy i umiejętności strażackiego rzemiosła. Warto nadmienić, że ćwiczeniom przyglądał się Pan Stanisław Piechota – Wójt Gminy Miedzichowo. Ostatni etap efektywnych ćwiczeń miał miejsce w siedzibie jednostki OSP Grudna, gdzie w pięknej świetlicy wszyscy uczestnicy zajęć mogli się uraczyć fantastyczną grochówka z kiełbaską i innymi przysmakami.