A A A

26-27.10.2013 - Wyszkolono nowych dowódców wśród strażaków OSP.

Dowódca to stanowisko wyjątkowo odpowiedzialne w szeregach członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Jego decyzje mają ogromny wpływ na efekt prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych. Dowódca powinien cechować się umiejętnością pracy w zespole, być zdecydowanym oraz stanowić autorytet u swoich podwładnych. Właśnie w ostatnia niedzielę, 27 października 2013r. w siedzibie komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu grupa 19 strażaków z powiatu nowotomyskiego odebrała świadectwa o ukończeniu szkolenia dowódców dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Przez ostatnie dwa weekendy strażacy nabywali stosowna wiedzę, aby na koniec przystąpić do egzaminu końcowego. Wykładowcami podczas zajęć teoretycznych i praktycznych byli strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu i Jednostki Ratowniczo Gaśniczej.