A A A

26.06.2013 - Broniliśmy oczyszczalni ścieków.

Padający od kilku dni intensywny deszcz spowodował znaczne podniesienie się poziomu wód gruntowych oraz wypełnienie rowów melioracyjnych i zbiorników wodnych. Miało to również znaczący wpływ na zrzut ogromnej ilości wody i ścieków do kolektora nowotomyskiej oczyszczalni. Nad ranem w środę 26 czerwca 2013r. jeden z obiektów hydrotechnicznych oczyszczalni ścieków został zalany do poziomu krytycznego. Taki stan rzeczy mógł doprowadzić do wybijania studzienek kanalizacyjnych na terenie całego miasta. Na miejsce zdarzenia z pomocą zostały skierowane znaczne siły i środki straży pożarnej z terenu całej gminy. Wspomagając dwie pompy należące do wodociągów, strażacy przy wykorzystaniu dziewięciu pomp szlamowych rozpoczęli o godzinie 9 walkę z napływającą wodą. Przez 17 godzin pompowania udało się strażakom uratować przed zalaniem kolektora ściekowego oraz obiektów oczyszczalni. Głównym czynnikiem takiej sytuacji jest zbyt mała przepustowość oczyszczalni przy wystąpieniu długotrwałych intensywnych opadów. Zwycięską walkę z naporem wody stoczyli strażacy z JRG Nowy Tomyśl, OSP Bukowiec, OSP Boruja Kościelna, OSP Wytomyśl, OSP Róża i OSP Jastrzębsko Stare.