A A A

26.06.2015 - Ćwiczyli na granicy powiatów.

 

W piątek, 26 czerwca 2015r. około godziny 15, w okolicach miejscowości Boruja i Mariankowo, można było zauważyć znaczny ruch pojazdów pożarniczych. Tam właśnie na terenie Leśnictwa Belęcin, Nadleśnictwo Wolsztyn, na granicy dwóch powiatów Komendanci Powiatowi Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie i Nowym Tomyślu zaplanowali wspólne ćwiczenia na obszarach leśnych. Do udziału w ćwiczeniach wyznaczone zostały zastępy JRG Wolsztyn, JRG Nowy Tomyśl, 8 jednostek OSP z terenu powiatu wolsztyńskiego oraz 3 jednostki OSP z terenu powiatu nowotomyskiego. Ćwiczenia praktyczne poprzedzone zostały ćwiczeniami aplikacyjnymi, które zostały przeprowadzone w godzinach wcześniejszych, w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej straży Pożarnej w Wolsztynie, w obecności Pana Macieja Basińskiego pracownika Nadleśnictwa Wolsztyn. Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie współpracy służb leśnych z jednostkami straży pożarnej podczas pożarów lasu, doskonalenie dostarczania wody na dalekie odległości, doskonalenie organizacji łączności podczas zdarzeń z dużą liczbą związków taktycznych, doskonalenie współpracy jednostek straży pożarnej z różnych powiatów podczas wspólnych działań ratowniczo gaśniczych oraz doskonalenie działań gaszenia pożarów obszarów leśnych z uwzględnieniem konieczności podziału terenu akcji na odcinki bojowej. Szczególnie zwrócono uwagę na elementy dostarczania wody na miejsce pożaru stosując praktycznie wszystkie formy takie jak: przetłaczanie, przepompowywanie i dowożenie. Podczas ćwiczeń bardzo istotnym elementem okazała się kwestia prawidłowej organizacji łączności radiowej, która ma ogromny wpływ na przebieg akcji. Po kilku godzinach intensywnych działań i zwinięciu sprzętu, o godzinie 19 nastąpiło podsumowanie. Na podsumowaniu zwrócono uwagę na najważniejsze elementy, natomiast wnikliwe sprawozdanie zostanie opracowane w późniejszym terminie w oparciu o wnioski i błędy zauważone przez grupę rozjemców. Przed rozjazdem do macierzystych jednostek strażacy usiedli do wspólnej tradycyjnej grochówki.