A A A

27.03.2014 - Robocze spotkanie w wodociągach

W czwartek, 27 marca 2014r. w salce narad Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Nowy Tomyślu odbyło się spotkanie przedstawicieli firmy z pracownikami Starostwa Powiatowego,Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Tomyślu oraz pracownikiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu w osobie dowódcy JRG asp. sztab. Andrzeja Łacińskiego. W spotkaniu udział wziął zaproszony gość dr. Henryk Bylka z Politechniki Poznańskiej. Celem spotkania było omówienie aktualnego stanu technicznego instalacji wodociągowej na terenie miasta i gminy pod kątem przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego. Przedstawiona została ciekawa prezentacja multimedialna doskonale obrazująca omawiana problematykę. Głębokiej analizie poddano cel instalowania nowych strategicznych hydrantów przeciwpożarowych w różnych miejscowościach na terenie gminy, a także w newralgicznych częściach Nowego Tomyśla. Ustalono kierunki działań w tym zakresie, które będą realizowane w najbliższym okresie czasu.