A A A

27.03.2014 - Wspólny patrol obszarów miejskich

Po odbytej naradzie w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu poświęconej poprawie bezpieczeństwa na obszarze miasta, która odbyła się w dniu 5 marca 2014r. przyszedł czas na wspólny patrol. W dniu 27 marca br. policjanci, strażnicy miejscy, strażacy oraz przedstawiciel nowotomyskiej spółdzielni mieszkaniowej udali się w teren, w celu sprawdzenia osiedli pod kątem ogólnie przyjętego bezpieczeństwa. Sprawdzano prawidłowość parkowania pojazdów, przejezdność dróg pożarowych oraz możliwość dojazdu służb ratowniczych i porządkowych do urządzeń tego typu jak hydranty, stacje transformatorowe i śmietniki. Zwrócono uwagę również na elementy małej infrastruktury osiedli pod kątem efektywnego wykorzystania monitoringu miejskiego. Podczas patrolu stwierdzono najwięcej uwag dotyczących niewłaściwego parkowania pojazdów.