A A A

28-10.2013 - Ćwiczenia na zabytkowym kościele w Brodach.

Nie bez przypadku zabytkowy kościół w Brodach został wybrany na arenę ćwiczeń strażaków z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Nowym Tomyślu oraz strażaków z gminy Lwówek. Uwzględniając wartość historyczna obiektu oraz całkowitą drewnianą konstrukcję, w dniu 28 października 2013r. postanowiono sprawdzić na zasadzie symulowanego pożaru, możliwość przeprowadzenia pozorowanej akcji ratowniczo-gaśniczej. Pożar powstał na balkonie kościoła w pobliżu silnika zasilającego organy. Dym spowodował całkowite zadymienie balkonu oraz wieży kościelnej. Dodatkowo organista usiłujący ugasić pożar przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego stracił przytomność i jego życie stało się poważnie zagrożone. Tak w skrócie wyglądał scenariusz przeprowadzonych ćwiczeń. W pierwszej kolejności sprawdzono system wykrywania pożaru. Czujki dymowe prawidłowo zadziałały uruchamiają alarm oraz przesyłając sygnał do firmy monitorującej system. Pracownik firmy natychmiast powiadomił dyżurnego Zintegrowanego Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu oraz miejscowego proboszcza. Dyżurny straży pożarnej rozpoczęła alarmowanie jednostek przewidzianych do ćwiczeń. Zadaniem strażaków było podanie prądów gaśniczych wewnętrznych do wieży kościelnej oraz prądu gaśniczego z podnośnika hydraulicznego, ewakuowaniu poszkodowanego organisty oraz udzieleniu nieprzytomnemu kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także zbudowaniu linii zasilających z istniejących ujęć wodnych. Ćwiczenie oraz przyjęte zamiary taktyczne zostały zrealizowane w pełnym zakresie, co podkreślił podczas podsumowania Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu st. kpt. Jarosław Zamelczyk. Na podsumowaniu grupa rozjemców z nowotomyskiej komendy omówiła zauważone mankamenty oraz zwróciła szczególną uwagę na istniejący problem przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego. Nieszczelny zbiornik przeciwpożarowy, zarośnięty ciek wodny oraz niski poziom wody w rzece Mogilnicy przy jednym sprawnym hydrancie w pobliżu kościoła na pewno byłby elementem niewystarczającym w przypadku prowadzenia działań gaśniczych podczas prawdziwego pożaru. W ćwiczeniach udział wzięli strażacy z JRG Nowy Tomyśl, OSP Lwówek, OSP Brody, OSP Linie, OSP Zębowo, OSP Pakosław, OSP Posadowo i OSP Chmielinko. Na koniec ćwiczeń na wszystkich ich uczestników czekała miła niespodzianka w postaci kiełbasek, ufundowanych przez Księdza Proboszcza. Kiełbaski zostały usmażone przy wspólnym ognisku.