A A A

28.04.2017 - ostatnia zmiana służby st. ogn. Macieja Łuczaka

W piątek, 28 kwietnia 2017r.,  po raz ostatni zabrzmiały dzwonki dla st.ogn. Macieja Łuczaka, podczas porannej zmiany służby. St. ogn. Maciej Łuczak – starszy operator sprzętu specjalnego, po ponad 21 letniej służbie w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej w Nowym Tomyślu postanowił przejść na zaopatrzenie emerytalne. Następnie, w asyście Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu kpt. Marka Kołdyka udali się na świetlice, gdzie na ich przyjście oczekiwał prawie cały stan osobowy Komendy. W kameralnej atmosferze współpracownicy złożyli Maciejowi serdeczne życzenia i podziękowania za lata wspólnej służby. Wręczony został również prezent nawiązujący do zainteresowań i pasji jaką jest dla Macieja wędkarstwo. Służba w podziale bojowym st. ogn. Maciejowi Łuczakowi dostarczała wiele satysfakcji i zadowolenia. Wiedza nabyta w podziale bojowym pozwoliła na wysokim poziomie realizowanie zadań służbowych na kanwie zawodowej oraz społecznej w strukturach Ochotniczych Straży Pożarnych. Podczas służby dał się poznać jako doskonały fachowiec i  kolega. Wśród załogi cieszył się ogromnym autorytetem. W okresie służby był wielokrotnie odznaczany, wyróżniany i nagradzany. Mamy nadzieję, że Maciej nie zapomni odwiedzać murów naszej jednostki, gdzie drzwi dla niego zawsze będą szeroko otwarte.