A A A

29.11.2016 - Manewry pożarnicze JRG i jednostek OSP z terenu gminy Zbąszyń

We wtorek, 29 listopada 2016r., około godziny 13, dźwięk alarmowo poruszających się w kierunku  ulicy Wypoczynkowej pojazdów pożarniczych,  zaniepokoił mieszkańców Zbąszynia i okolic. W pobliżu zbąszyńskich łazienek, wyznaczony został punkt koncentracji sił i środków dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej z Nowego Tomyśla oraz wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Zbąszyń, wyznaczonych do udziału w ćwiczeniach. W tym miejscu została przeprowadzona odprawa z  uczestnikami ćwiczeń, podczas której omówiono przyjęty do realizacji zamiar taktyczny , organizację łączności radiowej, sposoby dostarczania wody oraz podziały na odcinki bojowe. Specyfiką tych ćwiczeń była możliwość podjęcia działań gaśniczych w warunkach zbliżonych do rzeczywistości. W płomieniach kontrolowanego pożaru stanął obiekt przeznaczony do rozbiórki. W tych autentycznych warunkach pożarowych swoje umiejętności mogli wykazać strażacy z JRG Nowy Tomyśl, OSP Zbąszyń, OSP Chrośnica, OSP Łomnica, OSP Nądnia, OSP Strzyżewo, OSP Przyprostynia, OSP Nowa Wieś Zbąska i OSP Zakrzewko. Odpowiedzialną funkcję dotyczącą przygotowania miejsca ćwiczeń i jego zabezpieczenia pełniła jednostka OSP Stefanowo. Manewry pożarnicze na taką skalę, w tak autentycznych warunkach zostały przeprowadzone po raz pierwszy. Wielu nowych adeptów sztuki pożarniczej, którzy dosłownie kilka dni temu ukończyli kurs podstawowy strażaka, mieli okazję spotkać się z prawdziwym żywiołem jakim jest ogień. Było to doskonałe przetarcie przed prawdziwymi akcjami gaśniczymi występującymi z zaskoczenia. W tych poligonowych warunkach strażacy mogli doskonalić swoje umiejętności w zakresie stosowania różnych prądów gaśniczych, obsługi prądownic, działek wodno pianowych,  na własnej skórze odczuli również efekty promieniowania cieplnego. Jak podczas każdej akcji gaśniczej zaszła konieczność wykonania prac rozbiórkowych oraz dokładnego ugaszenia pogorzeliska. Za umożliwienie przeprowadzenia tak cennych zajęć szkoleniowych należą się podziękowania Burmistrzowi Zbąszynia Panu Tomaszowi Kurasińskiemu oraz zarządowi gminnemu ZOSP, a w szczególności Komendantowi Gminnemu dh Adamowi Ruciochowi. Podsumowania ćwiczeń dokonał p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnych w Nowym Tomyślu kpt. Marek Kołdyk, który jednocześnie pełnił funkcję głównego rozjemcy. W swoim wystąpieniu podkreślił bardzo dobre przygotowanie strażaków do realizacji zadań ratowniczych, doskonałe wyposażenie sprzętowe jednostek oraz aktywne i zdyscyplinowane podejście strażaków do realizowanych zajęć szkoleniowych w ramach przeprowadzonych manewrów. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że były to wyjątkowo cenne chwile, mające na celu odpowiednie przygotowanie strażaków do realizacji zadań ratowniczych. Wnioski z przedmiotowych ćwiczeń posłużą między innymi do opracowywania koncepcji zaopatrzenia wodnego podczas działań gaśniczych na terenie powiatu.

 

Zdjęcia: KP PSP Nowy Tomyśl oraz dzięki uprzejmości p. Piotra Fornalkiewicza