A A A

30.03.2012 - Współpraca kwitnie na dobre.

Bardzo dobrze układa się współpraca pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu, a Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Opalenicy. Współpraca to wynik porozumienia podpisanego przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. mgr inż. Tomasza Antuszewskiego i Panią mgr Genowefą Wasiak – Dyrektor Szkoły. Zakres porozumienia obejmował objęcie nadzoru nad funkcjonowaniem dwóch klas o profilu mundurowym. Na samym porozumieniu się nie skończyło. Już trzykrotnie zostały przeprowadzone zajęcia lekcyjne mające na celu, przybliżenie wizerunku straży pożarnej. Pierwsze zajęcia odbyły się w dniu 9 marca w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu. Podczas wizyty każdy z uczestników spotkania miał możliwość zwiedzenia obiektu, zapoznania się ze sprzętem i funkcjonowaniem Zintegrowanego Stanowiska Kierowania. Do kolejnego spotkania doszło w dniu 23 marca 2012r. w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opalenicy. Wykłady na temat możliwości zdobycia zawodu strażaka z poszczególnymi klasami poprowadzili st. kpt. mgr inż. Jarosław Zamelczyk – zastępca Komendanta Powiatowego PSP oraz dowódca JRG asp. sztab. Andrzej Łaciński . Przy okazji zaprezentowany został film poświęcony wielkopolskiej straży pożarnej oraz film edukacyjny dotyczący pożarów lasów. Następne spotkanie z mundurowymi klasami nastąpiło 30 marca 2012r. Wówczas doszło do wyjazdu w teren, w celu zwiedzenia Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach. Była to prawdziwa lekcja historii pożarnictwa. Oprócz historii na pewno na uczestnikach wycieczki ogromne wrażenie zrobiła ekspozycja multimedialna wykonana przez naszych strażaków i z sąsiednich komend powiatowych. Pamiątkowe zdjęcie z wyjazdu zostało wykonane na rynku rakoniewickim przy jedynej w Europie fontannie strażackiej.