A A A

30.10.2012 - Nowotomyscy strażacy na targach pracy.

W dniu 30 października 2012r. w Nowotomyskim Ośrodku Kultury odbyły się po raz drugi Targi Pracy, zorganizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Nowym Tomyślu. W targach uczestniczyli przedstawiciele dziesięciu różnorodnych instytucji, w tym strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu. W uroczystości otwarcia targów udział wziął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu mł. bryg. Tomasz Antuszewski, natomiast stoisko komendy obsłużył dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej asp. sztab. Andrzej Łaciński oraz st. str. Krzysztof Łodziński. Podczas targów strażacy wyposażeni byli w roll-up przedstawiający działania ratowniczo gaśnicze z terenu naszego powiatu, dysponowali sprzętem multimedialnym przy pomocy którego przez cały czas trwania targów prezentowany był film promujący poznańską straż pożarną. Targi pracy zostały również wykorzystane do promowania projektu Komendy Wojewódzkiej PSP i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Prezentowane były czujki węgla i dymu w ramach akcji NIE DLA CZADU. Podczas targów przekazano czujki wykorzystując możliwość promocji bezpośredniej. Targi trwały od godziny 9:00 do godziny 14:00 i przez ten okres czasu według naszych obliczeń hol nowotomyskiego ośrodka kultury odwiedziło kilkaset osób. Stwierdzamy, że nasze stoisko cieszyło się sporym zainteresowaniem. Podczas prowadzonych rozmów z młodzieżą głównym tematem była kwestia możliwości zdobycia zawodu strażaka oraz jakie warunki powinien spełniać kandydat do służby.