A A A

31.01.2014 - Robocze spotkanie w komendzie.

W dniu 31 stycznia 2014r. w sali szkoleniowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu spotkali się Naczelnicy wszystkich dziewięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego powiatu nowotomyskiego, Komendanci Gminni oraz pracownicy realizujący zadania związane z ochroną przeciwpożarową w Urzędach Miast i Gmin. Podczas spotkania dokonano podsumowania 2013 roku pod kątem akcji interwencyjnych, działalności szkoleniowe, inspekcji gotowości operacyjnej, udziału w ćwiczeniach oraz omówiono zadania jakie przyjdzie realizować jednostkom przez najbliższe lata. Naradzie przewodniczył Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu st. kpt. mgr inż. Jarosław Zamelczyk, który przywitał wszystkich uczestników spotkania oraz przedstawił kolejność przewidzianych do omówienia bloków tematycznych. Poszczególne zagadnienia zostały zreferowane przez funkcjonariuszy komendy, którzy są odpowiedzialni za realizację określonych zadań. Dużo czasu poświęcono analizie ważniejszych akcji ratowniczo gaśniczych i ćwiczeń, ze szczególnym uwzględnieniem stwierdzanych nieprawidłowości. Ważnym elementem było przedstawienie stanu zaawansowania prac nad tworzonym punktem konserwacji i przeglądów sprzętu ochrony dróg oddechowych. Końcowa część narady to merytoryczna dyskusja nad omówioną problematyką i zadaniami przewidzianymi do realizacji w bieżącym roku.