A A A

31.01.2014 - Szkolenie i ćwiczenia na zamarzniętym akwenie wodnym.

Zimowa sceneria oraz zamarznięte akweny wodne to doskonały sygnał dla strażaków w celu przeprowadzenia szkolenia i ćwiczeń z zakresu taktyki prowadzenia działań ratowniczych na lodzie. Pierwsze tego typu zajęcia w tym roku odbyły się w środę 29 stycznia 2014. Do ćwiczeń ze strażakami z nowotomyskiej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej zaproszono strażaków z jednostki OSP Bukowiec, która włączona jest do KSRG. Pierwsza cześć zajęć teoretycznych odbyła się na terenie jednostki, gdzie na sali szkoleniowej omówiono parametry i elementy wyposażenia sań lodowych, sprawy związane z bezpieczeństwem ratowników oraz zapoznano się z prezentacją i filmem instruktażowym. Drugi element szkolenia to ćwiczenia przeprowadzone na zamarznięty zbiorniku wodnym. Podczas zajęć każdy ze strażaków miał możliwość skosztowania zimowej kąpieli w wyciętym przeręblu. Przećwiczenie omówionych wcześniej technik ratowniczych każdemu strażakowi zapewniło komfort i pewność siebie, odpowiednio przygotowując ich do możliwości udziału w prawdziwych zdarzeniach tego typu. W następnych dniach szkolenie i ćwiczenia zostały przeprowadzona z każdą zmianą służbową oraz ze strażakami z jednostki OSP Boruja Kościelna.