A A A

31.03.2015 - Podsumowanie doskonalenia zawodowego JRG Nowy Tomyśl za miesiąc marzec 2015

W miesiącu marcu 2015r. w ramach doskonalenia zawodowego strażacy z JRG Nowy Tomyśl zrealizowali następujące tematy szkoleniowe:


- każda zmiana służbowa przeprowadziła zajęcia z zakresu zasad prowadzenia działań ratowniczych podczas zdarzeń masowych. W dniu 2 marca br. zorganizowano ćwiczenia dla JRG Nowy Tomyśl, OSP Bukowiec, OSP Boruja Kościelna oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego , Policji i Straży Miejskiej dotyczące realizacji zadań przez poszczególne służby, podczas pozorowanego wypadku autobusu i samochodu osobowego, z dużą ilością osób poszkodowanych. Szczególnie zwrócono uwagę na element segregacji poszkodowanych i na współpracę z PRM.


- w miesiącu marcu każda zmiana służbowa uczestniczyła w zajęciach związanych z zapoznaniem obiektu zabytkowego nowotomyskiego młyna. Oprócz elementów związanych z rozpoznaniem obiektu całe zmiany służbowe wzięły udział w ćwiczeniach praktycznych polegających na wykonaniu określonych założeń z udziałem trzech zastępów,


- na terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Tomyślu wszystkie zmiany służbowe doskonaliły techniki wytwarzania piany gaśniczej oraz jej podawanie przy pomocy wytwornic pianowych, prądownic pianowych i generatora piany lekkiej. Ćwiczenia poprzedzone były zajęciami teoretycznymi. Końcowy etap szkolenia to wykonanie założeń taktycznych całych zmian służbowych związanych z podawaniem piany na zbiorniki paliwa płynnego,


- wszystkie zmiany służbowe ćwiczyły umiejętności pracy w ubraniach gazoszczelnych i sprawiania zestawów pompowych znajdujących się na wyposażeniu samochodu SLRChem,


- w miesiącu marcu cały stan osobowy JRG wziął udział w ćwiczeniach w komorze dymowej KM PSP w Lesznie,


- w marcu przeprowadzono operacyjnie rozpoznanie obiektów nowotomyskiej mleczarni „TOP – TOMYŚL”. Każda zmiana przećwiczyła element prowadzenia działań ratowniczych podczas awarii amoniakalnej instalacji chłodniczej, korzystając z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,


- w ramach procesu samokształcenia podczas każdej służby strażacy przypominali sobie wiadomości z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.